GENOMINEERDEN VOOR DE GEOSPATIAL AWARDS- PECHA KUCHA

DEBAT MET VERSCHILLENDE POLITIEKE FRACTIES ROND DE NODEN VAN DE GEO-SECTOR

NOMINÉ(E)S POUR LES GEOSPATIAL AWARDS – PECHA KUCHA

DÉBAT AVEC DIFFÉRENTES FRACTIONS POLITIQUES SUR LES BESOINS DU SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren AM/FM-GIS BELUX vzw en FLAGIS vzw de GeoSpatial Awards in samenwerking met BeGeo. De GeoSpatial Awards hebben als doel professionele initiatieven en eindwerken te belonen waarin geo(informatie) een belangrijke rol speelt. Tijdens de opeenvolgende tracks stellen de genomineerden in de verschillende categorieën hun project/eindwerk voor aan de hand van een Pecha Kucha presentatie. Elk van deze genomineerden komt in aanmerking voor de publieksprijs. De publieksprijs wordt gekozen door de aanwezigen en uitgereikt tijdens de afsluitende sessie op BeGeo, samen met de awards die door een professionele jury worden toegekend: voor het beste eindwerk, het beste overheidsproject en het beste bedrijfsproject.

Comme chaque année, AM/FM-GIS BELUX asbl et FLAGIS asbl organisent les GeoSpatial Awards en collaboration avec BeGeo. Les GeoSpatial Awards ont pour but de récompenser des initiatives professionnelles et des travaux de fin d’étude dans lesquels la géographie ou l’information géographique joue un rôle important. Au cours des tracks successifs, les nominés ont présenté leur projet/travail de fin d’étude dans les différentes catégories à l’aide d’une présentation Pecha Kucha. Chacun de ces nominés était en lice pour le prix du public. Le prix du public a été choisi par les personnes présentes et décerné au cours de la session de clôture de BeGeo en même temps que les awards remis par un jury professionnel : pour le meilleur travail de fin d’étude, le même projet public et le meilleur projet privé.


TRACK 4

Sessie 1 (tussen 11h30en 12h45) - Session 1 (entre 11h30 et 12h45):


Namur 3D - De nouveaux outils au service d'une ville plus durable et plus participative

Maxime Van Wonterghem - Ville de Namur - Pavillon de l'Aménagement urbain

 

Het Kustportaal - de Belgische kust en zee op de kaart gezet

Britt Lonneville - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

 

Hinderpremie

Els Bossier - Informatie Vlaanderen - VLAIO

 

EmerGISy: de integrale GIS-omgeving voor de hulpverleningszone

Tanja Goethals - Hulpverleningszone Centrum

 

Inzet van Augmented Reality bij projectevaluatie en interactieve communicatie op basis van open 3D-Geodata en zo met behulp van 3D game-engines en hololenzen in co-creatieve processen, een tijd-ruimte stadsmodel creëren.

Mario Matthys - Stad Gent


TRACK 4

Sessie 2 (tussen 13h45 en 15h00) - Session 2 (entre 13h45 et 15h00):


13h45

Debat met verschillende politieke fracties rond de noden van de geo-sector