LANDMETER-EXPERT, VISIE 2030

Vaak hebben we de neiging om om te kijken, om te denken aan het verleden.

Deze keer willen we resoluut naar de toekomst in het algemeen kijken en in het bijzonder naar die van de landmeter-expert.

We luisteren naar een filosoof over de opkomst van een nieuwe wereld, naar verantwoordelijken van de verenigingen voor landmeters-experten in Duitsland en Frankrijk over hun toekomstvisie en naar een van onze belangrijkste partners, Leica Systems, over het gevolg van de digitalisering voor onze activiteiten.

De vzw BOLE is sinds het begin trouw op deze jaarlijkse afspraak, deze keer weer met een programma dat hopelijk in de smaak zal vallen. Tot 19 maart!

GÉOMÈTRE-EXPERT, VISION 2030

Souvent, nous avons tendance à nous retourner, à nous rappeler le passé.

Cette fois, nous souhaitons résolument regarder vers l’avenir en général et celui de la profession de géomètre-expert en particulier.

Nous écouterons un philosophe sur le surgissement d’un nouveau monde, des responsables des associations de géomètres-experts en Allemagne et en France sur leur vision d’avenir et l’un de nos partenaires principaux, Leica Geosystems, à propos de l’effet de la numérisation sur nos activités.

Depuis le début, l’OBGE asbl est fidèle à ce rendez-vous annuel, une nouvelle fois avec un programme que nous espérons alléchant. Au 19 mars !


TRACK 3

Sessie 1 (tussen 11h30 en 12h45) - Session 1 (entre 11h30 et 12h45):


#1  -  11h30
Le surgissement d'un nouveau monde - Quel effet sur la profession de géomtre-expert?
De opkomst van een nieuwe wereld - Wat zijn de gevolgen voor het beroep van landmeter-expert?

Marc Luyckx Ghisi

 

#2  -  12h00

La vision 2030 pour le géomètre-expert, c’est demain. Dans une prospective qui se respecte, il faut regarder au-delà.

Régis Lambert - UNGE


TRACK 3

Sessie 2 (tussen 13h45 en 15h00) - Session 2 (entre 13h45 et 15h00):


#1  -  13h45

La vision 2030 pour le géomètre-expert, c’est demain. Dans une prospective qui se respecte, il faut regarder au-delà.

Thomas Schürle - Bund der Öffentlich Bestellten Vermessungsingenieure

 

#2  -  14h15

De technische evoluties, gezien door een doorgewinterde leverancier

Liesbeth Mariën - Leica Geosystems