SAMENWERKING VOOR DE VEILIGHEID VAN ONS LAND

In nood- en bij risicovolle situaties is het van essentieel belang om de beschikbare informatie en beslissingen snel te kunnen delen. Een multidisciplinair geo-informatieplatform en een uniforme basiscartografie bieden hierbij belangrijke voordelen zoals een grotere efficiëntie en inzetbaarheid van de hulpdiensten.

 

In deze track wordt met een aantal cases aangetoond hoe beleidsmakers, overheden, operationele hulpdiensten en de private sector nauw samenwerken voor de veiligheid van ons land.

In de eerste sessie wordt meer uitleg gegeven over de geotool die ontworpen werd voor de opvolging van de NAVO-top, het veilig en efficiënt beheren van het luchtruim en dit voor het droneverkeer, en de problematiek rond het maskeren van Belgische militaire installaties.

Tijdens de tweede sessie komt de dringende behoefte aan een uniforme en geïntegreerde cartografie voor de hulpdiensten aan bod en worden enkele recente voorbeelden gegeven van een interdisciplinaire samenwerking in België en Nederland.

 

Wenst u hier meer over te weten, heeft u als geo-expert en/of een gebruiker van geo-informatie in dit domein specifieke vragen of heeft u een interessant standpunt hierover, kom dan zeker naar deze track.

TRAVAILLER ENSEMBLE À LA SÉCURITÉ DE NOTRE PAYS

Dans les situations urgentes et risquées, il est crucial de pouvoir diffuser rapidement les dernières informations et décisions. Pour ce faire, une plateforme multidisciplinaire d’informations géographiques et une cartographie de base uniforme présentent des avantages clés: gain en efficacité et en disponibilité des services de secours.

 

Ce track vous expose à l’aide de différents cas pratiques comment décideurs, autorités, services de secours opérationnels et secteur privé travaillent ensemble à la sécurité de notre pays.

La première session met davantage l’accent sur l’outil géographique conçu pour le suivi du sommet de l’OTAN, la gestion sûre et efficace de l’espace aérien, et en particulier pour les mouvements de drones, et la problématique liée au masquage d’installations militaires belges.

Durant la seconde session, nous aborderons le besoin urgent d’une cartographie uniforme et intégrée pour les services de secours, et nous présenterons différents exemples récents de coopération interdisciplinaire en Belgique et aux Pays-Bas.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la question, vous avez en tant que géomètre-expert et/ou utilisateur de données géographiques des questions spécifiques dans ce domaine, ou si vous avez un point de vue intéressant à exprimer sur la question, ce track est fait pour vous.


TRACK 1

Sessie 1 (tussen 11h30 en 12h45) - Session 1 (entre 11h30 et 12h45):


#1  -  11h30

GeoNATO-tool: organising the NATO-Summit 2018

Rink Kruk  -  NGI / IGN

 

#2  -  11h50

De uitdaging om in de autonome wereld van de toekomst het droneverkeer in het luchtruim veilig en efficiënt te beheren

Marc Kegelaers  -  Unifly

 

#3  -  12h10

Teledetectie (fotografie, …) van Belgische militaire installaties in België - Télédétection (photographie, …) d’installations militaires belges en Belgique

Michael Fallay  -  Defensie / Défense


TRACK 1

Sessie 2 (tussen 13h45 en 15h00) - Session 2 (entre 13h45 et 15h00):


#1  -  13h45

Euh... En waar zegt U? - Euh... et ou es-tu

Erik Janssen  -  Netwerk Brandweer

 

#2  -  14h15

LCMS: Netcentrisch en Gebruiksvriendelijk samenwerken van Veiligheidsregio's en Crisispartners

Bart Camminga, Martijn de Korpel - Instituut Fysieke Veiligheid