ECONOMISCH BELANG VAN LOCATIEGEGEVENS

Locatiegegevens worden een alsmaar belangrijker onderdeel van alle commerciële gegevens. Overal ter wereld stijgt het aantal smartphones, de locatie-infrastructuur (zendmasten, bakens, RFID en GPS) wordt uitgebreid en het “Internet of things” is de norm geworden.

Locatie maakt het mogelijk om orde te brengen in de complexe wereld van de data, en zo de economische waarde ervan te vergroten.

Kom een prachtige kans in de praktijk ontdekken: het gebruik van locatiegegevens om een concurrentievoordeel te creëren en betere operationele en realiseerbare beslissingen te nemen, in verschillende sectoren en voor talrijke toepassingen.

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DES DONNÉES DE LOCALISATION

Les données de localisation prennent de plus en plus d’importance dans toutes les données commerciales. Les smartphones gagnent du terrain partout dans le monde, les infrastructures de localisation (stations cellulaires, balises, RFID et GPS) se multiplient et l’Internet des objets est à présent la norme.

Plutôt que complexifier encore davantage le monde des données, la localisation a le pouvoir d’y mettre de l’ordre et d’en rehausser la valeur économique.

Découvrez en pratique une magnifique opportunité : l’exploitation des données de localisation pour forger un avantage concurrentiel et prendre des décisions opérationnelles meilleures et plus réalisables, dans différents secteurs et pour de nombreuses applications.TRACK 2

Sessie 1 (tussen 11h30 en 12h45) - Session 1 (entre 11h30 et 12h45)

Modérateur: Frederik Waûters, CEO Esri


#1  -  11h30

Inzetten van drones voor herhaaldelijke inwinning van consistent nauwkeurige geodata. - Ervaring van samenwerking met Dredging International.

Jan Leyssens - AIRobot NV

 

#2  -  11h45
Location intelligence for insurance: smarter data, higher accuracy, better customer experience

Carl Bassi - GIM

 

#3  -  12h00

Location data: the missing link for a hyper-targeted marketing strategy

Joost Neujens - GIM

 

#4  -  12h15

The use of large scale airborne imagery to build a Digital Twin

Frank De Boeck - EUROSENSE Belfotop

 

#5  -  12h30

Accurate indoor positioning for industry, retail or entertainment

Samuel Van de Velde  -  Pozyx


TRACK 2

Sessie 2 (tussen 13h45 en 15h00) - Session 2 (entre 13h45 et 15h00)

Modérateur: Vital Schreurs, CEO GIM


#1  -  13h45

The importance of location data and geo intelligence for the retail industry

Dieter Debels - RetailSonar

 

#2  -  14h00

Geo-enabled real time applications
Tom Carron - Capgemini Belgium
 

#3  -  14h15

How Geodata fuels Smart Cities

Frederik Waûters - Esri BeLux N.V.

 

#4  -  14h30

Geo and Manufacturing

Wim Driessens - Esri BeLux N.V.

 

#5  -  14h45

Tell it with maps

Rombout Verwimp  -  Geo Solutions